D’Lëtzebuerger Rousefrënn engagéiren sech fir den Télévie

2011 ass eng Roud Rous op de Numm “TÉLÉVIE “ gedeeft ginn. Dëst fir den 10. Gebuertsdag vun der Aktioun Télévie hei zu Lëtzebuerg.
Eng roud gefëllten Beetrous vun 50 -80 cm. 

Bestellt Aer Rous(en) elo schon bei de Lëtzebuerger Rousefrënn zum Präis vun 25€.

Den Erléiss vun all Télévie -Rous geet un d’Kriibsfuerschung, an hëlleft, dass de Lëtzebuerger Rousepatrimoine a eise Gäert blitt.
Den 22 Abrëll 2023 kënnt dir Aer Rousen zu Schëtter am Centre de promesses vum Télévie ewech huelen.

NOUS CONTACTER:

Adresse du secrétariat de l'Association
Grand Ducale des Amis de la Rose :

L- 7441 LINTGEN  Bergerie, 41
rousefrenn@gmail.com

Téléphone +352 621 422 444

CCPLLULL    IBAN LU32 1111 0943 0521 0000

error: Content is protected!